EĞİTİMDE ÇOCUK KATILIMINI SAĞLAMAYA HAZIR MISINIZ?
TED ÜNİVERSİTESİ KOLEJ KAMPÜSÜ
20-21 NİSAN, 2019
 

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Instagram Icon

Neden Başka Bir Okul Mümkün?

Bizler mevcut eğitim sisteminde farklılık yaratmak istedik. Öğrenmeyi yaşamdan ayırmayan, çocuğun bireysel özelliklerini temel alan, demokratik katılımla yönetilen, ekolojik dengeye saygılı, kâr amacı gütmeyen bir okul modelini gerçekleştirmenin mümkün olduğuna inandık ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği çatısı altında bir çözüm arayışına girdik. Ortak akıl ve emekle büyüttüğümüz, demokratik bir eğitim modeli geliştirmeyi hedefleyen Ankara BBOM Eğitim Kooperatifi’ni kurduk. Alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekolojik duruş ve özgün finansman ilkeleri ile çalışan eğitim kooperatifimiz, toplumsal çözüm odaklı ve çocuk merkezli BBOM eğitim modeline olan inancından güç alıyor.

Alternatif Eğitim – Demokratik Yönetim – Ekolojik Duruş – Özgün Finansman

Alternatif eğitim, özgün finansman, ekolojik bakış ve katılımcı-demokratik yapımız; yani dört eksenimiz Türkiye’de BBOM okulları dışında hiçbir okulda bir arada bulunmuyor. Oysa ki bu ilkelerin bir aradalığı aynı anda tamamının hayata geçirebilmesi için de önemli bir fırsat oluşturuyor. Çocuk hakları temelli bir eğitim; demokratik bir yapı ve alternatif eğitim olmadan gerçekleşemezken, ekolojik bakış da ancak alternatif bir eğitimin içinde gerçekten mümkün olabiliyor. Kendine güveni öğrendiklerinden değil, öğrenme biçiminden ve hep desteklenmiş yaratıcılıklarından gelen bir nesil Türkiye’nin umudu olacaktır. Biz sadece üretim değil, yenilikçi üretim yapabilecek, yeni üretim araçlarını hakkıyla kullanabilecek, toplumun sorunlarına çözümler getirebilecek ve kendi hayatlarına kendileri yön verecek bir neslin ülke çapında büyüyüp gelişmesi gerektiğine inanıyoruz.

EĞİTİMİ DEMOKRATİKLEŞTİRMEK KONFERANSI
20-21 NİSAN 2019, TED ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Meraklı Kedi İlkokulu’nun TEDÜ ve ODTÜ ile birlikte düzenlediği “Eğitimi Demokratikleştirmek” konulu konferans özellikle eğitim çevrelerinde büyük ilgiyle karşılandı. TED Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleşen ve yaklaşık 700 kişinin takip ettiği konferans, TEDÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Kavak’ın da ifadesiyle; ülkemizde son 10 yılda gerçekleşen demokratik eğitim konulu en geniş kapsamlı konferans oldu.

Türkiye’de bir ilkokulun iki güçlü üniversitesi ile birlikte düzenleyerek eğitim sistemimize önemli katkılar sağladığı konferansın baş konuşmacısı ise 20. yüzyılda dünyada eğitime yön veren 50 isimden biri kabul edilen Micheal Apple’dı. Kuşkusuz gerek Micheal Apple’ın, gerek demokratik okullar konusunda ilk akla gelen isimlerden Dr. Matthew Knoester’in ve birbirinden değerli diğer konuşmacıların önemli, yol gösterici mesajları oldu 2 gün boyunca…

Biz de bu mesajları bugünden itibaren sizlerle buluşturmaya başlıyoruz. İlk olarak Meraklı Kedi ailesinin 5 yıllık tecrübesine dair anlattıklarını, paylaştıklarını ülkemizin en ücra köşesindeki çocuklara kadar ulaşması ve tüm eğitimcilere ilham kaynağı olması ümidiyle ilginize sunuyoruz…

 

KONUŞMACILAR

Prof. Michael W. Apple

Prof. Apple Wisconsin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Program Geliştirme, Eğitim ve Öğretim Programları Bölümü’nde ‘John Bascom Profesörü’ olarak çalışmalarını sürdürüyor. Uzun yıllar öğretmenlik, sendika başkanlığı gibi görevler de yapan Prof. Dr. Apple eğitimin demokratikleştirilmesi, eleştirel pedagoji gibi alanlarda dünyaca tanınan bir isim olarak ön plana çıkıyor. Çalışmaları ABD dışında pek çok ülkede yayımlandı, Türkçeye de çevrilen kitapları var. California, Los Angeles Üniversitesi (UCLA) tarafından ‘Üstün Akademik Başarı Madalyası’; Amerikan Eğitim Araştırmaları Birliği Eğitim Programı Çalışmaları Bölümü tarafından da ‘Hayat Boyu Başarı Ödülü’ verildi. Prof. Apple, Batı eğitim dünyasında çalışmalarıyla en büyük etkiyi yaratan 50 kişiden biri olarak kabul ediliyor.

Lisans derecesini St. Olaf Koleji'nde, yüksek lisans derecesini Harvard Üniversitesi'nde ve Doktora derecesini Wisconsin-Madison Üniversitesi'ndeki Müfredat ve Öğretim bölümünde tamamlayan Knoester şu anda Ripon College’da Eğitim Bilimleri Doçenti olarak görev yapmaktadır. Boston’da Deborah Meier tarafından kurulan Mission Hill School ve diğer Boston Devlet Okullarında çalışmış, demokratik okul kuruluşu ve uygulamaları alanında deneyime sahip bir sınıf öğretmenidir.

 

Araştırmaları eleştirel okuryazarlık, demokratik eğitim, kimlik gelişimi ve motivasyon, eğitimde etnografi, otantik değerlendirmeler ve okullardaki eşitsizliklerin azaltılması konularına odaklıdır.

Türkçeye de çevirilmiş kitapları olan Knoester’ın yazmış olduğu kitaplarından bazıları şunlardır: Pratikte Demokratik Eğitim: Mission Hill Okulu (Öğretmenler Koleji Basını, 2012), Uluslararası Eleştirel Demokratik Eğitim Mücadeleleri (Peter Lang, 2012), Temalarda Öğretme: Okul Genelinde Öğrenme, Topluluk Yaratma ve Farklılaştırıcı Öğretime Bir Yaklaşım (Deborah Meier ve Katherine Clunis D'Andrea ile birlikte düzenlenmiştir, Teachers College Press, 2015 ile birlikte düzenlenmiştir) ve Testin Ötesinde: Öğrencilerin ve Okulların Yedi Değerlendirmesi Standart Testler (Deborah Meier ile birlikte yazılmıştır, Teachers College Press, 2017).  

 

Ripon ve Evansville Üniversitesi'nde, İlköğretim Öğretmenleri İçin Okuryazarlık ve Dil Sanatları, Okul Öncesi ve Okumaya Başlama, İçerik Alanlarında Okuma ve Yazma, Düzeltici Okuma, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Demokrasiye Bakış Açıları, İleri Düzey Çalışmalar gibi dersler vermektedir.  

Jacqueline Van Ewijk, Meraklı Kedi Okulunun Avrupada destek aldığı okullardan biri olan Hollanda’da kurulu DOE040 isimli Eindhoven Demokratik Okulu’nun müdürü. Okul 2018 yılında Hollanda’da en yenilikçi 8 okuldan biri seçildi.  Okulda  4-21 yaş arası çocukların beraber, aynı çatı altında ve sınıf düzeni olmadan eğitimlerine devam ediyor. Okuldaki çocuklar ve tüm öğretmenler çalışmalarını sosyokrasi kullanarak sürdürüyor. 

Dr. Serap Emil, 2012 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora (Ed.D) derecesini 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Portland State Üniversitesi’nde Eğitim Liderliği alanından almıştır.  Doktora çalışmaları sırasında aynı üniversitenin Eğitim Fakültesinde öğrenci öğrenmesinin değerlendirilmesi, program değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarında görev almıştır. Ayrıca, 2008-2012 yılları arasında Rubicon International Eğitim Teknolojisi şirketinde Türkiye’deki okullar olmak üzere çeşitli ülkelerde danışman olarak öğretmen eğitimleri yapmıştır.


Akademik ilgi alanları, yükseköğretimde öğretim ve öğrenme, yetişkin eğitimi, öğretim üyesi mesleki gelişimi, yükseköğretimde kalite ve üniversite

sıralamalarıdır. Dr. Emil, şu anda öğretmen eğitimi lisans programlarında, Eğitime Giriş, Eğitim Sosyolojisi, ve Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, yüksek lisans düzeyinde ise Araştırma Yöntemleri, Yükseköğretim Yönetimi ve Yönetişim, ve Türk Eğitim Sisteminde Mevcut Sorunlar  derslerini vermektedir.

PROGRAM

20 NİSAN 2019, CUMARTESİ

9:30 Kayıt

10:00 Açılış 

10:15-11:00 Prof. Michael APPLE 

11:00-11:30 Soru - Cevap

11:30-11:45 Ara

11:45- 12:30 Dr. Matthew Knoester

12:30-13:00 Soru - Cevap

13:00 - 14:00  Öğle Arası

14:00 - 15:30 1. Panel 

15:30 - 15:45 Ara

15:45 - 17:15 2. Panel 

17:15 - 17:30 Kapanış

21 NİSAN 2019, PAZAR

10:00 - 12:15 Meraklı Kedi Çalıştayı*

10:00 - 12:30 Eş zamanlı Atölyeler**

12:30 - 13:30 Öğle Arası

13:30 - 16:00 Eş Zamanlı Atölyeler**

* Çalıştay kapalı oturumda yapılacaktır. 

** Katılmak istenilen atölyeler  online kayıt esnasında seçilmelidir. 

TÜM ETKİNLİKLER ÜCRETSİZDİR. 

 

ATÖLYELER

Atölyeler ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır. Öğretmen ve Eğitim Fakültesi öğrencilerine öncelik verilecektir. Katılmak istediğiniz atölyeleri lütfen online kayıt esnasında belirtiniz. Kontenjan dahilinde başvuru sırasına göre katılım onaylanacaktır. 

21 NİSAN 2019, PAZAR
1. Oturum 10:00- 12:30
21 NİSAN 2019,PAZAR
2. Oturum 13:30 - 16:00

Alternatif Öğrenme Yöntemleri

Uzm. Ö.Özlem Gökbulut

Demokratik Eğitim

Yılmaz Erdal

Strateji Oyunları ile Öğrenme

Oktay Ön


Matematik Oyunları

Dr. Hakan Güntürkün / Dr.Özer Öztürk

Alternatif Değerlendirme; Sınıf Temelli Otantik Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Öneren Şendil 

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Öğretimde Farklılaştırma 

 Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Toker 

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Erken Çocukluk Döneminde Oyun Merkezli Matematik Eğitimi: Zihnin Araçları (Tools of the Mind)

Dr. Öğr. Üyesi Selda Aras, Başkent Üniversitesi
Arş. Görevlisi Sinem Sözen, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Algoritmik Düşünce  Tabanlı Sınıfiçi Etkinlikleri

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Yücelyiğit,  TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Ekolojik Eğitim Uygulamaları

Meraklı Kedi Öğretmenleri

Geleneksel Çocuk Oyunlarında Demokratik Bakış

Doç. Dr. Sühendan Er 

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Alternatif Öğrenme Yöntemleri

Uzm. Ö.Özlem Gökbulut

Demokratik Eğitim

Yılmaz Erdal

Katılımcı ve Barışçıl Öğrenme Ortamları için Bir Araç: Sınıf Çemberleri

BBOM Model Geliştirme Çemberi

Strateji Oyunları ile Öğrenme

Oktay Ön

Matematik Oyunları

Dr. Hakan Güntürkün / Dr.Özer Öztürk

Alternatif Bir Eğitsel Yöntem Olarak Zenginleştirme ve Farklılaştırma

Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı 

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 

DESTEKÇİLERİMİZ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Alternatif Eğitim Dergisi

BBOM ANKARA EĞİTİM KOOPERATİFİ MERAKLI KEDİ İLKOKULU

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram